Geschiedenis

De naam van het project verwijst naar de oorspronkelijke naam van de Hoofdstraat: Heerenweg. De Wüstelaan en de Hoofdstraat zijn oude verbindingswegen die al eeuwen bestaan. Het dorpsgezicht is al lange tijd beeldbepalend. Het is in het verleden veelvuldig vastgelegd op schilderijen en foto’s. Korenmolen de Zandhaas neemt hier vaak een prominente plek op in.