Disclaimer

Aan de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze project-website kunnen geen rechten worden ontleend. Ten tijde van de vervaardiging van deze website was het ontwerp van het project nog niet definitief. Bovendien kan het nog fouten of onvolkomenheden bevatten. Onder meer daarom is het niet uitgesloten dat de opgegeven maten, indelingen, kleurstellingen of feiten en dergelijke kunnen afwijken van hetgeen feitelijk zal worden gerealiseerd. De website en eventuele andere informatie, zoals (maar niet beperkt tot) de perspectieftekeningen, computerbeelden of animaties, artist’s impressions, indelingsschetsen, maatvoeringen, achtergronden) zijn bedoeld om geïnteresseerden in het project een globaal inzicht en een voorlopige indruk te geven hoe het project en de omgeving er uit zal kunnen zien, een en ander zonder dat dit verbindend is of tot verbindende verwachtingen kan leiden en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de materialen, kleurstellingen en voorzieningen die blijken uit de presentaties of maquettes. De website is dus geen contractstuk en bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Het opgenomen beeldmateriaal kan onderhevig zijn aan wijzigingen die door de ontwikkelaar en/of de aannemer in het plan worden aangebracht.