De tien woningen in het project De Heeren zijn allemaal verkocht. Er was veel belangstelling voor het project. Voor sommige woningen waren meerdere kandidaten. Geïnteresseerden die geen woning toegewezen hebben gekregen zijn per e-mail geïnformeerd. Het wachten is nu op het afronden van de laatste procedures voordat het project van start gaat.